header image
Start arrow Doświadczenie

Kancelaria prowadzi obsługę prawną od roku 1992.

Jan Półtorak uzyskał tytuł zawodowy radcy prawnego w roku 1992, kończąc aplikację radcowską przed Okręgową Radą Radców Prawnych w Poznaniu z wyróżnieniem, uzyskując Nagrodę Dziekańską i wpisany został na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Poznaniu, na podstawie uchwały Nr XII/1/92 z dnia 11 grudnia 1992 r. pod numerem Pz-K1 259/92

Kancelaria zatrudnia - poza Patronem - radcę prawnego, dwóch aplikantów oraz wykwalifikowanych pracowników administracji.
Kancelaria ściśle współpracuje w ramach umów cywilnoprawnych z kancelariami z Poznania i Kalisza.


Kancelaria posiada ubezpieczenie od opowiedzialności cywilnej